Ontwerp Kennemer Gasthuis werkzaam heden: design en productie. Keuze is gevallen op de bovenste advertorial

Tekst: “De jaren van bouwen en verbouwen zijn grotendeels achter de rug,” “Dat betekent dat vele voorzieningen zijn verbeterd en vernieuwd en we ook daarmee invulling geven aan onze ambitie een kundig en gastvrij ziekenhuis te zijn.” Om te informeren heeft Kennemer Gasthuis gekozen om een advertorial te plaatsen in het Haarlemsdagblad.