Dit boek ontworpen en geproduceerd in opdracht van John Heideman. Korte omschrijving van het boek: Het is een periode waarin zoveel is gebeurd en die mensen vandaag de dag nog steeds boeit. Als kleine jongen struinde ik in Bakkum door het duin met vriendjes. Als je een bunker tegenkwam was het net alsof je terug in die nare, enge tijd stapte. Je vond er veel spannende dingen, die nam je dan mee  achterop je fiets. Zoals die ene keer een landmijn; dat liep overigens best af. Het blijkt dat de oorlogsperiode in Castricum en Bakkum een zwart gat is. Na de oorlog praatte men liever niet meer over deze periode, er moest gewerkt worden. Alle sporen die naar de oorlogsperiode leidden, werden door de jaren heen heel snel gewist. Bunkers werden gesloopt of dichtgemetseld en ondergewerkt. De radarinstallaties werden net zo snel weggehaald als dat ze waren neergezet.
Langzamerhand laat het duin de laatste jaren weer wat zien uit die oorlogstijd, hetzij door verstuiving, hetzij door herindeling van het landschap door menselijke hand. De oorlog is en blijft een periode van onze geschiedenis die altijd zal blijven boeien, generaties lang.