Ons werk

Wat doet Publish Online


Geheim van IJmuiden

Het boek telt 60 pagina's en is door mij ontworpen in 2001 op de afdeling speciale producties onderdeel van IJmuider Courant. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van IJmuiden en het Noordzeekanaal zijn inmiddels al diverse uitgaven verschenen. Daar is in december 2001 het boek "Het Geheim van IJmuiden" aan toegevoegd. Het boek is een samenbundeling van de artikelenserie "Het Geheim van IJmuiden", verschenen gedurende 2001 in de IJmuider Courant. De artikelen, van de hand van Ko van Leeuwen, geven een alleraardigste dwarsdoorsnede van de geschiedenis van IJmuiden, en zijn van kleurrijke prenten voorzien door Fiel van der Veen.

ISBN 90-70167-03-4