Ons werk

Wat doet Publish Online


De Onbevangen Jaren - kroniek over de jaren zestig

Werkzaamheden: productie - Deze kroniek over de jaren zestig is het vervolg op de bestseller 'Het onbekommerde leven', dat zich in de jaren vijftig afspeelt.

Werden in dat boek Hans Brinker en zijn familie gevolgd, in 'De onbevangen jaren' is het Hans' jeugdvriendinnetje Marianne Hartsuiker waaromheen alledaagse geschiedenisjes zijn gesponnen. Aan het eind van het boek komen beide hoofdpersonen elkaar weer tegen. Laat u met de 'petites histoires' en met bijna 100 foto´s terugvoeren naar de sfeer van de jaren zestig! Een luxe kijk- en leesboek met ruim 200 pagina's.