Bloeiende duinen

De Nederlandse duinen zijn een waar bloemenparadijs. ‘BLOEIENDE DUINEN’ toont die rijkdom in haar volle glorie, in een reis langs de Nederlandse kust. Van het Zwin in het zuiden tot Rottumeroog in het hoge noorden. Met honderden prachtige foto’s en botanische tekeningen.
Kenmerkende duinbloemen (de top 100) en bijzondere fauna staan centraal. Net als bij het leren van een taal, krijgt de lezer met deze ‘woordenschat’ aan duinbloemen het ABC van het duinlandschap onder de knie. Wie op pad gaat om de duinen te ontdekken, kan kiezen uit 50 begeleidende wandelroutes door bijzondere duingebieden (hotspots).

Bestellen en info:
www.natuurmedia.nl